12 412 72 63biuro@telef.pl

telekomunikacyjne, wewnętrzne (YTKSY)